12 juni

Interne informatie overdracht is nu gestroomlijnd

"We hebben nu goed overzicht over de werkvoorraad en kunnen zien waar overdracht dient plaats te vinden. Doordat dit hele proces is gestandaardiseerd zijn deze gegevens ook altijd up-to-date"

Sander Vuurmans, Brout

Going Brout betekent kiezen voor awareness. Leiderschap begint namelijk altijd met wérkelijk bewust zijn. We begeleiden organisaties in het (terug) nemen van de regie. We creëren ontwikkelprogramma’s voor (grote) organisaties, bieden vaste programma’s en geven coaching en training op elk niveau en voor elke functie: individu, teams en organisaties.

Met welke uitdaging kwamen jullie bij Easylink? 

We hadden een koppeling nodig tussen Teamleader en Typeform. Via een andere partij zijn we toen bij Easylink terechtgekomen.

De behoefte die we hadden was de overdracht van info van afdeling sales naar de rest van het bedrijf. Teamleader voldeed niet zoals we dit hadden ingericht. De tool Typeform gebruikten we sowieso al voor veel doeleinden; een hele fijne tool om info te verzamelen.

We hadden de wens om een Interne vragenlijst automatisch naar alle afdelingen te laten sturen en in Teamleader vast te leggen. Typeform moest dus gaan communiceren  met Teamleader. 

Hoe heeft Easylink de uitdaging opgelost? 

Eerst hebben jullie de behoefte goed in kaart gebracht. Daarna de haalbaarheid bekeken. Dat was positief. Daarna hebben we het traject in gang gezet en zijn jullie de koppeling gaan bouwen.

Wat levert de koppeling jullie op? 

Overzicht 

Wat voorheen vaak fout ging was de dealoverdracht per mail  van de accountmanagers naar de projectmanagers. Dit werd niet altijd accuraat gedaan. Hierdoor hadden we ook slecht zicht op de werkvoorraad. 

Nu wordt, na akkoord van een klant op een deal, automatisch een formulier aangemaakt in Typeform met daarin al alle gegevens van de klant en de gemaakte afspraken. De accountmanager krijgt per mail een notificatie dat er in Teamleader een taak klaar staat met daarin een link naar het Typeform formulier.  Alle gegevens vanuit dit formulier worden vastgelegd in Teamleader en vervolgens kan de accountmanager dit formulier doorsturen naar de projectmanager die op basis daarvan het project verder vorm kan geven.

We hebben nu ook een dashboard waarin we werkvoorraad kunnen zien en kunnen zien waar overdracht dient plaats te vinden. Doordat dit hele proces is gestandaardiseerd zijn deze gegevens ook altijd up-to-date

Hoe heb je het contact ervaren? 

Het contact met Stefan en Kees van Easylink was heel goed. Met name de persoonlijke aard van het contact was heel fijn.